Μελέτη Βιωσιμότητας για την επόμενη τετραετία του «Αθήνα 9.84»

Μελέτη Βιωσιμότητας για την επόμενη τετραετία του «Αθήνα 9.84»

Και κονδύλι (μεγαλύτερο των) 20 χιλιάδων ευρώ για διαφημιστική καμπάνια του δημοτικού ραδιοφώνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μελέτης της «Grant Thornton» με τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Α. / Επιχειρηματικό Σχέδιο – Μελέτη Βιωσιμότητας για τα έτη 2021- 2025» και την ενέκρινε κατά πλειοψηφία (με οκτώ θετικές ψήφους, μία αρνητική ψήφο και μία αποχή).

Επίσης το ΔΣ αποφάσισε ο ραδιοσταθμός να διαφημιστεί και καλά έκανε μια και εσχάτως γίνεται καλή δουλειά εκεί και πρέπει αυτό να φτάσει σε περισσότερο κόσμο.