Φωνή της Ελλάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΑΦΑΚΑΣ
09:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΕΛΤΙΟ
10:00 ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΟΥΜΠΑ
12:00 ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ
13:00 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ - Χρηματιστήριο Π.Μάνος
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
15:10 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
15:15 ΠΡΟΚΟΣ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
16:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
17:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
18:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
19:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ
20:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ
23:00 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
00:00 ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ (Ε)
01:00 ΠΡΟΚΟΣ (Ε)
02:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ (Ε)
03:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (Ε)
04:00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ε)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΤΡΙΤΗ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΑΦΑΚΑΣ
09:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΕΛΤΙΟ
10:00 ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΟΥΜΠΑ
12:00 ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ
13:00 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ - Χρηματιστήριο Π.Μάνος
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
15:10 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
15:15 ΠΡΟΚΟΣ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
16:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
17:00 Σ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
18:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
19:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ
20:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ
23:00 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
00:00 ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ (Ε)
01:00 ΠΡΟΚΟΣ (Ε)
02:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ (Ε)
03:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (Ε)
04:00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Ε)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΑΦΑΚΑΣ
09:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΕΛΤΙΟ
10:00 ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΟΥΜΠΑ
12:00 ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ
13:00 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ - Χρηματιστήριο Π.Μάνος
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
15:10 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
15:15 ΠΡΟΚΟΣ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
16:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
17:00 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
18:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
19:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ
20:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 Π. Τσάρας
23:00 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
00:00 ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ (Ε)
01:00 ΠΡΟΚΟΣ (Ε)
02:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ (Ε)
03:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (Ε)
04:00 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Ε)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΠΕΜΠΤΗ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΑΦΑΚΑΣ
09:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΕΛΤΙΟ
10:00 ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΟΥΜΠΑ
12:00 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ - ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ
13:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
15:10 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
15:15 ΠΡΟΚΟΣ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
16:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
17:00 ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ
18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
20:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 Π. Τσάρας
23:00 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
00:00 ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ (Ε)
01:00 ΠΡΟΚΟΣ (Ε)
02:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ (Ε)
03:00 ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ (Ε)
04:00 ΒΑΝΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ (Ε) (Ε)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΑΦΑΚΑΣ
09:00 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΔΕΛΤΙΟ
10:00 ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΟΥΜΠΑ
12:00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
15:10 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
15:15 ΠΡΟΚΟΣ
15:55 ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
16:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
17:00 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
20:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ
23:00 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
00:00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε)
01:00 ΠΡΟΚΟΣ (Ε)
02:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ
03:00 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Η/Υ)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
06:30 ΚΟΚΩΣΗΣ (Η/Υ)
07:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ - ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ (Ε)
09:00 ΤΣΙΑΝΙΚΑ PC
10:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
12:00 ΦΑΛΗΡΕΑ
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
16:00 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Ε)
17:00 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
19:00 ΝΙΚΟΛ ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ
21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
00:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
02:00 Π. Τσάρας (Ε)
03:00 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00 ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ Σ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ (E)
08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
12:00 ΦΑΛΗΡΕΑ
14:00 ΡΑΔΙΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
15:00 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (Ε)
16:00 ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ-ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
18:00 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Η/Υ)
20:00 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
22:00 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
00:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε)
02:00 Π. Τσάρας (Ε)
03:00 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Η/Υ)
05:00 Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ (Ε)
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015
Copyright © e-tetradio.gr | Όροι χρήσης
Σχόλια
live radio