«Όχι» του ΕΣΡ στον Κρήτη FM 87.5 για Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας

«Όχι» του ΕΣΡ στον Κρήτη FM 87.5 για Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας
Ακολουθήστε μας στο Google news

Μια ακόμη αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για τον ραδιοσταθμό.

29 Ιουλίου 2021

Την απόρριψη της «αίτησης θεραπείας» του Κρήτη FM 87.5 αποφάσισε το ΕΣΡ, προκειμένου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Ο λόγος που «κόπηκε» ο ραδιοσταθμός είναι ότι το πρόσωπο που αιτήθηκε την ΒΝΛ δεν είναι το ίδιο με εκείνο που δήλωσε συμμετοχή σε παλαιότερους διαγωνισμούς αδειοδότησης, μην πληρώντας μια από τις βασικές προϋποθέσεις του σχετικού νόμου.

Ο άνθρωπος που είχε δηλώσει συμμετοχή στους διαγωνισμούς απέστειλε στο ΕΣΡ ως αποδεικτικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, εξώδικη διαμαρτυρία που είχε εκδοθεί πριν δύο χρόνια, όπου αναφέρει ότι δεν είναι εκείνος ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Κρήτη FM 87.5, αλλά εκείνος που έκανε την αίτηση για ΒΝΛ. Ωστόσο η ανεξάρτητη αρχή δεν έκανε αποδεκτές τις αιτιάσεις τους.