Παρεμβάσεις της ΕΣΗΕΑ για το Κανάλι 1 90.4 και τον Αθήνα 9.84

Παρεμβάσεις της ΕΣΗΕΑ για το Κανάλι 1 90.4 και τον Αθήνα 9.84
Ακολουθήστε μας στο Google news

Για ζητήματα των εργαζομένων στα δύο δημοτικά ραδιόφωνα.

31 Δεκεμβρίου 2021

Η πρώτη παρέμβαση της Ένωσης Συντακτών είναι η προσφυγή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εναντίον του νέου κανονισμού υπηρεσιών που εφάρμοσε το ΔΣ του Καναλιού 1 90.4. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΣΗΕΑ, ο κανονισμός «πάσχει ακυρότητας» παραθέτοντας τρεις παρατυπίες κατά την έγκρισή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ προσέφυγε σήμερα (σ.σ. χθες 30/12/2021) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί εγκρίσεως του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά του Δήμου Πειραιά, η οποία πάσχει ακυρότητας.

Συγκεκριμένα,

- Η έγκριση του Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ελήφθη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου, καθόσον ψηφίσθηκε από 23 Δημοτικούς Συμβούλους αντί των 25 Δημοτικών Συμβούλων, που απαιτεί ο Νόμος αφού απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (49 Χ 50% +1) .

- Δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους εργαζόμενους

- Στον ψηφισθέντα κατά τα άνω Κανονισμό προβλέπεται η θέση του Διευθυντή, αλλά δεν καθορίζονται τα προσόντα αυτού. Αντ’ αυτού παραπέμπει ο Κανονισμός στην υπ’ αριθμ. 25027/9-4-1984 Υπουργική Απόφαση, στην οποία όμως δεν αναφέρονται προσόντα του Διευθυντή, αλλά μόνο προβλέπεται η ανάθεση σε αυτόν αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο! Ως εκ τούτου, η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού πάσχει λόγω παράβασης κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου.

Αναμένεται η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί του θέματος.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τον Αθήνα 9.84, με την Ένωση Συντακτών να αποστέλνει επιστολή στην πρόεδρο της ΔΕΡΑ, Πόπη Δομάζου, για την άρνηση των οικονομικών υπηρεσιών του σταθμού να καταβάλουν αποδοχές αναρρωτικής άδειας, βάσει της ΣΣΕ.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σ’ εσάς εξαιτίας του μείζονος ζητήματος που προέκυψε από την άρνηση των οικονομικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. να καταβάλουν αποδοχές αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 5-6-2019 Συλλογική Σύμβαση που αφορά τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που εργάζονται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το θέμα δε που προέκυψε αποκτά ευρύτερες διαστάσεις καθώς οι υπηρεσίες του δημοτικού ραδιοφώνου αρνούνται να εφαρμόσουν την ανωτέρω συλλογική σύμβαση κατά τρόπο γενικευμένο και ως εκ τούτου η αρνητική τους στάση δεν εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στο θέμα των αναρρωτικών αδειών. Όπως καταλαβαίνετε η άρνηση εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης που αφορά τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους του δημοτικού ραδιοφώνου της Αθήνας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την ΕΣΗΕΑ.

Κατά συνέπεια και επειδή οι συλλογικές συμβάσεις εκ του νόμου είναι εξοπλισμένες με άμεση και αναγκαστική ισχύ σας ζητάμε, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος των μελών μας, να εφαρμόσετε άμεσα τις προβλέψεις της δεσμευτικής για το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας προβλέψεις της ανωτέρω συλλογικής σύμβασης ώστε να επιλυθεί το θέμα των θιγομένων συναδέλφων μας και να παύσει η ταλαιπωρία την οποία αδίκως υφίστανται. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ζητώντας την δικαίωση των συναδέλφων μας.