Ο Ζούλας θέλει εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ

Ο Ζούλας θέλει εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Εστειλε επιστολή προς όλο το προσωπικό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

12 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας ζητάει από τους εργαζόμενους να κάνουν εκλογές και να ψηφίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέλω εγκαίρως να σας επισημάνω ένα ζήτημα που θα προκύψει σε 10 μέρες από σήμερα και αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων της ΕΡΤ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Όπως προφανώς γνωρίζετε, η ΕΡΤ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο, εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τρία μέλη που εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, συμμετέχουν και δύο μέλη τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ. Ο ίδιος νόμος μάλιστα (4173/2013 άρθρο 9) ορίζει ότι τα δύο αυτά μέλη εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της εταιρείας, όπως και ότι ένας εκ των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, πρέπει να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Γνωρίζετε, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια, για λόγους που δεν σχετίζονται με την βούληση της σημερινής Διοίκησης, η εκπροσώπηση των εργαζομένων ήταν μονοπρόσωπη, καθώς στο ΔΣ της ΕΡΤ, ήδη από το 2015, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων που να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Ο λόγος για τον οποίο σας απευθύνω την παρούσα επιστολή είναι ότι η πενταετής θητεία του μοναδικού εκπροσώπου σας κ. Αριστοτέλη Μεταξά λήγει στις 20 Ιανουαρίου του 2022 και έτσι, ύστερα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα υπάρχει πλέον στο ΔΣ της ΕΡΤ κανένας νόμιμα εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Αν και ο νόμος προβλέπει ρητά ότι η λειτουργία του ΔΣ μπορεί να συνεχισθεί και χωρίς κανέναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, θα ήθελα να σας καταστήσω σαφές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθοιονδήποτε τρόπο δεν αποτελεί βούληση της σημερινής διοίκησης. Πολύ περισσότερο όταν προσωπικά αισθάνομαι ότι η συμμετοχή του κ. Μεταξά στο σημερινό ΔΣ υπήρξε άκρως εποικοδομητική για την ανασυγκρότηση της ΕΡΤ, ενώ σε εκκρεμότητα -μετά μια σειρά διαχρονικών προβλημάτων των εργαζομένων που λύσαμε (πρόσφατη υπογραφή της ΚΥΑ των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, χορήγηση εκκρεμοτήτων 2012/13, αναβολή εφαρμογής του συνταξιοδοτικού προγράμματος λόγω τριετίας ΕΔΟΕΑΠ κλπ)- εξακολουθεί και τελεί η υπογραφή μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία, θέλω ειλικρινά να ελπίζω, θα γίνει κατορθωτή το επόμενο διάστημα.

Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσα το συντομότερο δυνατόν να προβείτε σε όλες τις εκ του νόμου αναγκαίες ενέργειες, ορίζοντας μια εφορευτική επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την οργάνωση και την ευθύνη διενέργειας εκλογών σε όλο το προσωπικό της ΕΡΤ, προκειμένου να αναδειχθούν οι νέοι εκπρόσωποί σας στο ΔΣ. Μέχρι τότε, και θέλω να πιστεύω και με τη δική σας συναίνεση, με πρόταση τόσο του Διευθύνοντος Συμβούλου, όσο και δικής μου, ο κ. Τέλης Μεταξάς θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς βέβαια τη δυνατότητα της ψήφου, καθώς όλα τα μέλη θεωρούμε περισσότερο από αναγκαία την συμβουλευτική, έστω, εκπροσώπησή των εργαζομένων στις αποφάσεις της εταιρείας.