Μόνο τα τυπικά για την πώληση των Μέντα 88 και Pepper 96.6 στον ΣΚΑΪ

Μόνο τα τυπικά για την πώληση των Μέντα 88 και Pepper 96.6 στον ΣΚΑΪ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Η Διαπασών ενέκρινε την πώληση των ραδιοσταθμών της.

27 Νοεμβρίου 2022

 

Οι τελικές υπογραφές απομένουν για να αλλάξουν «χέρια» ο Μέντα 88 και ο Pepper 96.6. Ήδη από τα μέσα του μήνα, η Διαπασών αποφάσισε να εγκρίνει την πώληση του 100% των μετοχών της στην εταιρεία «Ραδιοφωνικές Παραγωγές Α.Ε.», που λειτουργεί τους δύο σταθμούς, εξουσιοδοτώντας τον μεγαλομέτοχό της, Νίκο Μπιλίρη, για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Ιδού το σχετικό απόσπασμα από το ΓΕΜΗ

Την 16/11/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3296971 το από 10/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 126973201000, σύμφωνα με το οποίο:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Εντολή κι εξουσιοδότηση στον κ. Νικόλαο Στ. Μπιλίρη να εκπροσωπήσει μόνος την εταιρεία στη σύμβαση πώλησης της συμμετοχής στην ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ και εν γένει να υπογράψει, ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος κάθε αναγκαίο για τον σκοπό αυτό έγγραφο ή αξιόγραφο
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα αναφέρεται στη σημερινή συνεδρίαση της ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας και τις ομόφωνες αποφάσεις της, σύμφωνα με τις οποίες: α) πωλείται η συμμετοχή στη θυγατρική ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της και β) εξουσιοδοτείται ο κ. Νικόλαος Μπιλίρης, ο οποίος ορίζεται ειδικός νόμιμος εκπρόσωπός της, και του παρέχεται η εντολή να υπογράψει μόνος τη σύμβαση πώλησης των μετοχών της ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ με τους όρους που θα κρίνει επωφελείς για την εταιρεία αναγνωρίζοντας από τώρα τις σχετικές με την άνω εντολή ενέργειές του ως έγκυρες και γενόμενες προς όφελος της εταιρείας.
Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών το ΔΣ με τη σειρά του ομόφωνα παρέχει την εντολή κι εξουσιοδότηση στον κ. Νικόλαο Μπιλίρη να εκπροσωπήσει μόνος την εταιρεία στη σύμβαση πώλησης της συμμετοχής στην ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝ. ΑΕ και εν γένει να υπογράψει, ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος κάθε αναγκαίο για τον σκοπό αυτό έγγραφο ή αξιόγραφο.

 

Έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Μέντα 88 και ο Pepper 96.6 θα ενταχθούν στον όμιλο ΣΚΑΪ μαζί με τον ΣΚΑΪ 100.3, τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 και τον υπό σύσταση 104 FM. Δύο ραδιόφωνα που είναι ισχυροί «παίκτες» της ραδιοφωνικής αγοράς της Αθήνας, και αναμένεται να ενισχύσουν κατά πολύ τον όμιλο του Νέου Φαλήρου.