Μητρώα για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο δημιουργεί η ΓΓΕΕ

Μητρώα για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο δημιουργεί η ΓΓΕΕ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

07 Δεκεμβρίου 2022

Στη δημιουργία Μητρώου Έντυπου Τύπου, Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου και Υπομητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, προχωρά η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Αυτό ορίζεται, μεταξύ άλλων, από το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά την «ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο».

Όσες επιχειρήσεις ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και εγγραφούν στα μητρώα, θα έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα της «καταχώρισης διαφημίσεων και κάθε άλλης καταχώρισης, καθώς και προβολής διαφημίσεων και κάθε άλλης προβολής», της καταχώρισης διαφημίσεων δημόσιων υπηρεσιών και της και συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης.

Επιπλέον προβλέπεται για αυτές η δυνατότητα «εισφοράς υπό τη μορφή διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων», ενώ εισάγονται «ειδικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που αποκτούν το δικαίωμα για εμπορική επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εισφοράς».

Μαζί με τα μητρώα συστήνεται και Ειδική Επιτροπή «για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας», ενώ ρυθμίζονται και άλλες αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ.