Βγήκε ο νέος χάρτης συχνοτήτων για όλη την Ελλάδα

Βγήκε ο νέος χάρτης συχνοτήτων για όλη την Ελλάδα
Ακολουθήστε μας στο Google news

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό του Χάρτη Συχνοτήτων «επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής», κάτι που αποτελεί το πλέον καθοριστικό βήμα για τη μελλοντική αδειοδότηση των ραδιοσταθμών.

19 Ιανουαρίου 2018
Ειδικότερα καθορίζονται οι ραδιοδίαυλοι ανά κέντρο εκπομπής, οι περιοχές απονομής, οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, οι περιορισμοί εκπομπής και τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής. Το θέμα βέβαια είναι τεχνικής φύσεως περισσότερο (η φωτογραφία είναι από το ΦΕΚ). 
 
Τι ορίζονται με την απόφαση αυτή του Νίκου Παππά;
1) Το σημείο εκπομπής, το σημείο δηλαδή που «προσδιορίζεται από γεωγραφικό στίγμα, πέριξ του οποίου δημιουργούνται εγκαταστάσεις εκπομπής επίγειου ψηφιακού ραδιοφωνικού σήματος».
2) Το επιτρεπτό κέντρο εκπομπής στο οποίο εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συνοδευτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εκπομπής.
3) Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4) Ο ραδιοδίαυλος, τμήμα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων εύρους 7 MHz.
5) Ο Δίαυλος Πολυπλεξίας DAB+ που προορίζεται για την πολυπλεξία περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων.
6) Η Περιοχή Απονομής (allotment), η γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης που προσδιορίζεται από σύνολο γεωγραφικών σημείων εντός της οποίας χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι ραδιοδίαυλοι πολυπλεξίας DAB+.
7) Το μονοσυχνικό δίκτυο (SFN), το δίκτυο δηλαδή συγχρονισμένων σταθμών εκπομπής.
8) Οι Σταθμοί Συμπληρωματικής Κάλυψης (gap fillers) για την συμπληρωματική ραδιοκάλυψη ενός δικτύου.
9) Το Δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφωνικού σήματος.
10) Το Εύρος Δέσμης Ημίσειας Ισχύος (HPBW).
 
Σημειώστε πως οι γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) των σημείων εκπομπής δίδονται σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987. Η εφαρμογή του χάρτη συχνοτήτων συναρτάται απολύτως με τη διαδικασία αδειοδότησης των παροχών δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΡΤ.